hort que t'ajudarà a començar a consumir els teus propis productes sense intermediaris i amb un control total del seu procés.'); $frase2 = utf8_encode('Els horts urbans són cada vegada més presents en totes les ciutats gràcies a les taules de cultiu, aquestes necessiten poc espai i sol ésser suficient el disponible en la majoria de balcons, per petits que aquests siguin.'); $frase3 = utf8_encode('Disposar d'un hort urbà, per a alguns, és una simple afició que els ajuda a relaxar-se, per d'altres, és un estil de vida, ja que, prefereixen menjar les seves pròpies hortalisses i verdures cultivades de manera ecològica tenint la certesa que està menjant productes 100% naturals sense pesticides.'); $frase4 = utf8_encode('En els horts urbans, igual que en els horts tradicionals, els substrat és un element clau per el correcte creixement de les verdures i hortalisses que s'hi cultiven. La naturalesa aporta als horts una sèrie de beneficis que, per desgràcia, a les taules de cultiu no s'hi donen, motiu per el que el substrat ideal per als horts urbans sol ésser una composició específicament dissenyada per aquests, el més habitual sol ésser una mescla de humus de cuc que aporten nutrients necessaris mesclats amb fibra de coco, aquesta permet reduir la evaporació del reg i la compactació del substrat que sol aparèixer per els regs.'); $frase5 = utf8_encode('Vine a veure'ns a la nostre botiga de Barcelona per rebre una atenció personalitzada sobre hort, terra ecològica d'hort urbà , hort urbà de fusta , comprar taula cultiu Barcelona , terra ecològica d'hort urbà, taula de cultiu , taula d'hort urbà , hort , curs hort ecològic i resoldre qualsevol dubte que puguis tenir amb tot allò relacionat amb els horts urbans, el seu manteniment.... A més, a la nostre botiga física, tenim alguns productes més, sobretot, aquells que són peribles o fràgils.'); $frase6 = utf8_encode('{frase6}'); $descripcio = utf8_encode('Botiga especialitzada en hort urbà on trobaràs tots els articles necessaris per cultiva a casa com '); $enllacos8=utf8_encode('terra ecològica d'hort urbà , hort urbà de fusta , comprar taula cultiu Barcelona , terra ecològica d'hort urbà'); $enllacos9=utf8_encode('taula de cultiu , taula d'hort urbà , hort , curs hort ecològic '); $paraules_clau_frase = utf8_encode(''); $paraules_clau_enllacos8 = utf8_encode('terra ecològica d'hort urbà, hort urbà de fusta, comprar taula cultiu Barcelona, terra ecològica d'hort urbà'); $paraules_clau_enllacos9 = utf8_encode('taula de cultiu, taula d'hort urbà, hort, curs hort ecològic '); $textsubheaderes = utf8_encode('Urbacultiving ofrece una selección de '.$frase_cerca.', mesas de cultivo y huertos urbanos, para que cultives en un espacio reducido tu pequeño huerto de hortalizas y vegetales para una alimentación sana, natural y ecológica, plantada y cultivada por ti en casa.'); $textsubheaderca = utf8_encode('Urbacultiving ofereix una sel·lecció de '.$frase_cerca.', taules de cultiu i horts urbans, per que cultivis en un espai reduït el teu petit hort d\'hortalisses i vegetals per a una alimentació sana, natural i ecològica, conreada per tu a casa.'); $url=utf8_encode('http://www.urbacultiving.com/ca/15-taula-hort-urba'); $pagina = file_get_contents($url); $pagina=preg_replace('/.*?<\/title>/i','<title>'.$titol.'',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('/

.*?<\/h1>/i','

'.$frase_cerca.'

',$pagina); // Filtre per saber si la url de destí és de producte o categoria. if($frase6=="producte"){ }else{ preg_match(utf8_encode('/
.*?<\/div>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).''.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); preg_match(utf8_encode('/.*?<\/span>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).''.$frase_cerca.''.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); } preg_match(utf8_encode('/
.*?<\/div>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).'
'.$textsubheaderca.'
'.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); $pagina = str_replace('
','
Sobre Urbacultiving i '.$frase_cerca.'
'.$frase1.'
'.$frase2.'
'.$frase3.'
'.$frase4.'
'.$frase5.'
',$pagina); preg_match(utf8_encode('/
.*?<\/div>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).''.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); $pagina=preg_replace('/*<\/div>/i','
'.$frase1.'
'.$frase2.'
'.$frase3.'
'.$frase4.'
'.$frase5.'
',$pagina); $pagina=preg_replace('/alt="UrbaCultiving"/i','alt="'.$frase_cerca.' - UrbaCultiving" title="'.$frase_cerca.' - UrbaCultiving"',$pagina); echo $pagina; ?>