Taller de Brots i Germinats.


Una alternativa d’alimentació fresca i local. germinat de soja


PROGRAMA:

  •  Recipients, condicions d’aigua, aire, temperatura i llum
  •  Mètode del pot de vidre
  •  Mètode safata amb aigua
  •  Mètode amb fibra de coco
  •  Consells per a tot tipus de llavors ecològiques
  •  Cultiu de brots de blat
  •  Germinats de llavor normal i  mucilaginoses


Consultar dates i condicions