terra ecològica d'hort urbà. La correcte elecció del substrat, és probablement, la decisió que més cura s'ha de tenir quan volem començar a cultivar a casa.'); $frase2 = utf8_encode('Els horts urbans són cada vegada més presents en totes les ciutats gràcies a les taules de cultiu, aquestes necessiten poc espai i sol ésser suficient el disponible en la majoria de balcons, per petits que aquests siguin.'); $frase3 = utf8_encode('Els horts urbans s'han popularitzat en els darrers temps gràcies a que aquests es comercialitzen en un format de taula que ocupen poc espai, permeten posar-los als balcons de la immensa majoria de pisos, per petits que aquests siguin.'); $frase4 = utf8_encode('Els horts urbans, al tractar-se d'una superfície molt limitada, tant en extensió com en profunditat, l'elecció del substrat acaba essent un factor molt determinant per el correcte creixement de les hortalisses i verdures, és per això que oferim substrats mescles de diferents elements que garanteixen una bona aportació de nutrients i minimitzen l'evaporació de l'aigua del reg.'); $frase5 = utf8_encode('Visita'ns a la nostre botiga física de Barcelona perquè ajudar-te personalment en tot allò relacionat amb el cultiu a casa cóm terra ecològica d'hort urbà, taula de cultiu , comprar taula cultiu Barcelona , taula de cultiu de fusta , taula d'hort urbà, comprar taula cultiu Barcelona , comprar taula cultiu Barcelona , taula , taula d'hort urbà, a més, a la botiga trobaràs productes que, per la seva naturalesa, no comercialitzem online, bé perquè son fràgils o peribles.'); $frase6 = utf8_encode('producte'); $descripcio = utf8_encode('Botiga especialitzada en hort urbà on trobaràs tots els articles necessaris per cultiva a casa com '); $enllacos8=utf8_encode('taula de cultiu , comprar taula cultiu Barcelona , taula de cultiu de fusta , taula d'hort urbà'); $enllacos9=utf8_encode('comprar taula cultiu Barcelona , comprar taula cultiu Barcelona , taula , taula d'hort urbà'); $paraules_clau_frase = utf8_encode(''); $paraules_clau_enllacos8 = utf8_encode('taula de cultiu, comprar taula cultiu Barcelona, taula de cultiu de fusta, taula d'hort urbà'); $paraules_clau_enllacos9 = utf8_encode('comprar taula cultiu Barcelona, comprar taula cultiu Barcelona, taula, taula d'hort urbà'); $textsubheaderes = utf8_encode('Urbacultiving ofrece una selección de '.$frase_cerca.', mesas de cultivo y huertos urbanos, para que cultives en un espacio reducido tu pequeño huerto de hortalizas y vegetales para una alimentación sana, natural y ecológica, plantada y cultivada por ti en casa.'); $textsubheaderca = utf8_encode('Urbacultiving ofereix una sel·lecció de '.$frase_cerca.', taules de cultiu i horts urbans, per que cultivis en un espai reduït el teu petit hort d\'hortalisses i vegetals per a una alimentació sana, natural i ecològica, conreada per tu a casa.'); $url=utf8_encode('http://www.urbacultiving.com/ca/substrat-hort-urba/38-substrat-per-a-taula-volum-130-litres.html'); $pagina = file_get_contents($url); $pagina=preg_replace('/.*?<\/title>/i','<title>'.$titol.'',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('/

.*?<\/h1>/i','

'.$frase_cerca.'

',$pagina); // Filtre per saber si la url de destí és de producte o categoria. if($frase6=="producte"){ }else{ preg_match(utf8_encode('/
.*?<\/div>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).''.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); preg_match(utf8_encode('/.*?<\/span>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).''.$frase_cerca.''.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); } preg_match(utf8_encode('/
.*?<\/div>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).'
'.$textsubheaderca.'
'.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); $pagina = str_replace('
','
Sobre Urbacultiving i '.$frase_cerca.'
'.$frase1.'
'.$frase2.'
'.$frase3.'
'.$frase4.'
'.$frase5.'
',$pagina); preg_match(utf8_encode('/
.*?<\/div>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).''.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); $pagina=preg_replace('/*<\/div>/i','
'.$frase1.'
'.$frase2.'
'.$frase3.'
'.$frase4.'
'.$frase5.'
',$pagina); $pagina=preg_replace('/alt="UrbaCultiving"/i','alt="'.$frase_cerca.' - UrbaCultiving" title="'.$frase_cerca.' - UrbaCultiving"',$pagina); echo $pagina; ?>