terra per hort urbà. La correcte elecció del substrat, és probablement, la decisió que més cura s'ha de tenir quan volem començar a cultivar a casa.'); $frase2 = utf8_encode('En els darrers anys s'ha convertit en un fet habitual veure horts urbans als balcons de les grans ciutats, això és degut als horts urbans o taules de cultiu, aquestes permet gaudir de l'experiència de cultivar a casa sense la necessitat de disposar d'un gran espai.'); $frase3 = utf8_encode('Els horts urbans s'han popularitzat en els darrers temps gràcies a que aquests es comercialitzen en un format de taula que ocupen poc espai, permeten posar-los als balcons de la immensa majoria de pisos, per petits que aquests siguin.'); $frase4 = utf8_encode('En els horts urbans, igual que en els horts tradicionals, els substrat és un element clau per el correcte creixement de les verdures i hortalisses que s'hi cultiven. La naturalesa aporta als horts una sèrie de beneficis que, per desgràcia, a les taules de cultiu no s'hi donen, motiu per el que el substrat ideal per als horts urbans sol ésser una composició específicament dissenyada per aquests, el més habitual sol ésser una mescla de humus de cuc que aporten nutrients necessaris mesclats amb fibra de coco, aquesta permet reduir la evaporació del reg i la compactació del substrat que sol aparèixer per els regs.'); $frase5 = utf8_encode('Vine a veure'ns a la nostre botiga de Barcelona per rebre una atenció personalitzada sobre terra per hort urbà, hort urbà de fusta , taula de cultiu , taula de cultiu de fusta , hort, comprar hort urbà , terra per hort urbà , hort , taula i resoldre qualsevol dubte que puguis tenir amb tot allò relacionat amb els horts urbans, el seu manteniment.... A més, a la nostre botiga física, tenim alguns productes més, sobretot, aquells que són peribles o fràgils.'); $frase6 = utf8_encode('{frase6}'); $descripcio = utf8_encode('Botiga especialitzada en hort urbà on trobaràs tots els articles necessaris per cultiva a casa com '); $enllacos8=utf8_encode('hort urbà de fusta , taula de cultiu , taula de cultiu de fusta , hort'); $enllacos9=utf8_encode('comprar hort urbà , terra per hort urbà , hort , taula'); $paraules_clau_frase = utf8_encode(''); $paraules_clau_enllacos8 = utf8_encode('hort urbà de fusta, taula de cultiu, taula de cultiu de fusta, hort'); $paraules_clau_enllacos9 = utf8_encode('comprar hort urbà, terra per hort urbà, hort, taula'); $textsubheaderes = utf8_encode('Urbacultiving ofrece una selección de '.$frase_cerca.', mesas de cultivo y huertos urbanos, para que cultives en un espacio reducido tu pequeño huerto de hortalizas y vegetales para una alimentación sana, natural y ecológica, plantada y cultivada por ti en casa.'); $textsubheaderca = utf8_encode('Urbacultiving ofereix una sel·lecció de '.$frase_cerca.', taules de cultiu i horts urbans, per que cultivis en un espai reduït el teu petit hort d\'hortalisses i vegetals per a una alimentació sana, natural i ecològica, conreada per tu a casa.'); $url=utf8_encode('http://www.urbacultiving.com/ca/23-substrat-hort-urba'); $pagina = file_get_contents($url); $pagina=preg_replace('/.*?<\/title>/i','<title>'.$titol.'',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('/

.*?<\/h1>/i','

'.$frase_cerca.'

',$pagina); // Filtre per saber si la url de destí és de producte o categoria. if($frase6=="producte"){ }else{ preg_match(utf8_encode('/
.*?<\/div>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).''.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); preg_match(utf8_encode('/.*?<\/span>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).''.$frase_cerca.''.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); } preg_match(utf8_encode('/
.*?<\/div>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).'
'.$textsubheaderca.'
'.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); $pagina = str_replace('
','
Sobre Urbacultiving i '.$frase_cerca.'
'.$frase1.'
'.$frase2.'
'.$frase3.'
'.$frase4.'
'.$frase5.'
',$pagina); preg_match(utf8_encode('/
.*?<\/div>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).''.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); $pagina=preg_replace('/*<\/div>/i','
'.$frase1.'
'.$frase2.'
'.$frase3.'
'.$frase4.'
'.$frase5.'
',$pagina); $pagina=preg_replace('/alt="UrbaCultiving"/i','alt="'.$frase_cerca.' - UrbaCultiving" title="'.$frase_cerca.' - UrbaCultiving"',$pagina); echo $pagina; ?>