curs hort ecològic per simplificar la tasca de gestionar un hort i fer-ne més fàcil la seva iniciació, encara que sigui en reduïdes dimensions com és el cas dels horts urbans. '); $frase2 = utf8_encode('Els horts urbans són cada vegada més presents en totes les ciutats gràcies a les taules de cultiu, aquestes necessiten poc espai i sol ésser suficient el disponible en la majoria de balcons, per petits que aquests siguin.'); $frase3 = utf8_encode('Des de fa força temps, cultivar un hort ha estat una distracció per a molts dels afortunats que disposaven d'una parcel·la, a dia d'avui, gràcies als horts urbans, molta gent pot gaudir de cultivar, a petita escala, als balcons de casa, ja sigui per diversió o com estil de vida.'); $frase4 = utf8_encode('Com en els horts tradicionals, als horts urbans o taules de cultiu, el substrat és fonamental per el correcte desenvolupament de les varietats plantades. En aquests casos particulars, al tenir un espai molt reduït, poca profunditat i la completa absència d'organismes que aportin nutrients a la terra, es fa indispensable escollir el substrat adequat, aquest ha d'aportar els nutrients suficients, a més, ha d'evitar la compactació típica dels terrenys amb reg i minimitzar l'evaporació de l'aigua aportada durant el reg.'); $frase5 = utf8_encode('Visita'ns a la nostre botiga física de Barcelona perquè ajudar-te personalment en tot allò relacionat amb el cultiu a casa cóm curs hort ecològic , terra per hort urbà , curs hort ecològic , taula , taula de cultiu, curs hort ecològic , comprar taula cultiu Barcelona , taula d'hort urbà , hort urbà de fusta, a més, a la botiga trobaràs productes que, per la seva naturalesa, no comercialitzem online, bé perquè son fràgils o peribles.'); $frase6 = utf8_encode('producte'); $descripcio = utf8_encode('Botiga especialitzada en hort urbà on trobaràs tots els articles necessaris per cultiva a casa com '); $enllacos8=utf8_encode('terra per hort urbà , curs hort ecològic , taula , taula de cultiu'); $enllacos9=utf8_encode('curs hort ecològic , comprar taula cultiu Barcelona , taula d'hort urbà , hort urbà de fusta'); $paraules_clau_frase = utf8_encode(''); $paraules_clau_enllacos8 = utf8_encode('terra per hort urbà, curs hort ecològic , taula, taula de cultiu'); $paraules_clau_enllacos9 = utf8_encode('curs hort ecològic , comprar taula cultiu Barcelona, taula d'hort urbà, hort urbà de fusta'); $textsubheaderes = utf8_encode('Urbacultiving ofrece una selección de '.$frase_cerca.', mesas de cultivo y huertos urbanos, para que cultives en un espacio reducido tu pequeño huerto de hortalizas y vegetales para una alimentación sana, natural y ecológica, plantada y cultivada por ti en casa.'); $textsubheaderca = utf8_encode('Urbacultiving ofereix una sel·lecció de '.$frase_cerca.', taules de cultiu i horts urbans, per que cultivis en un espai reduït el teu petit hort d\'hortalisses i vegetals per a una alimentació sana, natural i ecològica, conreada per tu a casa.'); $url=utf8_encode('http://www.urbacultiving.com/ca/tallers-i-cursos/160-taller-iniciacio-un-hort-urba-a-casa.html'); $pagina = file_get_contents($url); $pagina=preg_replace('/.*?<\/title>/i','<title>'.$titol.'',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('//i','',$pagina); $pagina=preg_replace('/

.*?<\/h1>/i','

'.$frase_cerca.'

',$pagina); // Filtre per saber si la url de destí és de producte o categoria. if($frase6=="producte"){ }else{ preg_match(utf8_encode('/
.*?<\/div>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).''.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); preg_match(utf8_encode('/.*?<\/span>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).''.$frase_cerca.''.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); } preg_match(utf8_encode('/
.*?<\/div>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).'
'.$textsubheaderca.'
'.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); $pagina = str_replace('
','
Sobre Urbacultiving i '.$frase_cerca.'
'.$frase1.'
'.$frase2.'
'.$frase3.'
'.$frase4.'
'.$frase5.'
',$pagina); preg_match(utf8_encode('/
.*?<\/div>/is'),$pagina,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $pagina=substr($pagina,0,$match[0][1]).''.substr($pagina,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); $pagina=preg_replace('/*<\/div>/i','
'.$frase1.'
'.$frase2.'
'.$frase3.'
'.$frase4.'
'.$frase5.'
',$pagina); $pagina=preg_replace('/alt="UrbaCultiving"/i','alt="'.$frase_cerca.' - UrbaCultiving" title="'.$frase_cerca.' - UrbaCultiving"',$pagina); echo $pagina; ?>